SSC Klubben Allmänna klubbnyheter

I denna avdelning postar styrelsen klubbrelaterade nyheter. Vissa inlägg kommer även att gå ut i form av e-post till medlemmarna.
Visar 15 ämnen - 1 till 15 (av totalt 114)
  • Ämne
  • Deltagare
  • Inlägg
  • Senaste inlägg
  • Årsmöte 20200926 Kinnekulle Ring Nu börjar det närma sig årsmöte, detta kommer att ske den 26 september på Kinnekulle Ring i samband med storträffen 2020! Preliminär tiden är satt till kl 17:00-18:00 efter bankörningen är slut. Passa nu på, kom på denna träff och var med på årsmötet så ni kan vara med och bestäm riktningen för klubben inför nästa verksamhetsår! Säg inte att ni inte kör bana och inte vill komma, kom ändå. Åk med någon på banan, testa köra själv, det är förarträning inte tävling. Umgås med andra likasinnade. Läs mer om träffen på denna länk: http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=100408 Nu skall jag inte ge självberöm, men nuvarande styrelse, innehavare av klubbposter och regionsansvariga har gjort ett utmärkt arbete som vi alla vet, men tyvärr vill några återfå lite av sitt privatliv, vilket dom har gjort sig förtjänta av. Därför kan det behövs förslag på nya personer för nästa mandatperiod: Obs! Det finns inte någon lista på de poster som är aktuella men anmäl ert intresse till valberedningen. Valberedningen är i full gång med att prata med alla som innehar en post. Se även separata forumtrådar som har postas av valberedningen. Gå in på forumet och läs dessa! Frågan är bara, finns det nytt folk som är intresserade av en plats i styrelsen eller annan post i klubben? Intresserad anmäler sig via PM (på forumet) till Grovsnus eller SaraW som är sammankallade i valberedningen. Till årsmötet så tas även motioner till styrelsen emot, skriv dessa i tråden, eller tidigare tråd om motioner eller skicka dem till styrelsen@subaruclub.se. Var nu snälla och lägg växellådsproblemen, spruckna bromsskivor, felsökning av oljeförbrukning, val av kolfiberhuv åt sidan och TÄNK TILL, vill NI vara med och bestämma riktningen på klubbens väg! Följande punkter kommer att avhandlas på årsmötet: 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning. 3. Justering av röstlängd/medlemslista. 4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare. 5. Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll. 6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning. 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar. 8. Genomgång och röstning av inkomna motioner och/eller styrelsen förslag till förändringar. 9. Fastställande av medlemsavgift för nästa år. 10. Presentation av valberedningens förslag till styrelsesammansättning för kommande verksamhetsår 2020-2021 Val av styrelseledamöter Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Eventansvarig: Medlemsansvarig: Webbsamordnare: Suppleanter: Val av regionansvariga Norrland: Värmland/Dalarna: Stockholm: Öst: Göteborg: Syd: Val av revisorer: Revisor 1: Revisor 2: Val av klubbposter: Webbgruppsmedlemmar (3~4 st): Valberedningens förslag läses upp. Öppen votering. 11. Utse Valberedningskommité för nästa år (1 st sammankallande och 1 suppleant) 12. Övriga frågor, därav allmän information om vad styrelsen jobbar med närmast. Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt är ej giltig. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst. Vad innebär olika roller? Ordförande Klubbens officiella ansikte utåt, drivande tjötröv, kontaktperson med Subaru Nordic, mm mm mm... Är ofta klubbens mest drivande medlem och kallar till möten, håller möten, stöttar styrelsemedlemmar i deras arbete. Lyssnar till övriga medlemmars intressen och utvecklar klubben. Kontaktperson för Subaru Nordic mfl, organiserar ibland aktiviteter på riksnivå. Ansvarar för det arbete som styrelsen utför. Vice Ordförande Utlysa möten och upplysa medlemmar Inför årsmöten, olika aktiviteter och annan nödvändig kommunikation med medlemmarna så brukar det vara vice ordförandens uppgift att skriva ett mail som skickas till alla registrerade medlemmar via mass-mailingfunktionen i medlemsadmin. Administrativ medlemshanteringen för nya, gamla och utgående medlemskap (hjälpa medlemsansvarig). Hjälpa ordföranden där så behövs i dennes arbete Delta på möten, regionsträffar som styrelsemöten. Hjälpa till i övriga styrelsearbetet där det behövs. Eventansvarig Ansvarsområden Delta på möten, regionträffar som styrelsemöten. Hjälpa till i övriga styrelsearbetet där det behövs Ansvarsbeskrivning Arbete Där det behövs för tillfället. Forum Att via våra, samt andra lämpliga forum där bilintresserat folk befinner sig göra reklam för Swedish Subaru Club Kassör Ansvarsområden Ekonomi löpande in och utbetalningar. Ansvarsbeskrivning Hanterar medlemsinbetalningar och sponsorbidrag. Sköter fakturor och utbetalningar som görs via klubbkontot. (Även ordföranden har möjlighet att sköta kontot.) Föra adekvat kassabok med verifikat av samtliga in och utbetalningar. Upprättar balans och resultaträkning inför årsmöte. Ansvarar för klubbens deklaration i samråd med ordföranden. Vara tillgänglig i mån av tid för att svara på frågor från medlemmarna. Medlemsansvarig Du prickar av medlemmar som ansökt om att bli medlemmar, kollar så de betalar medlemsavgiften, skickar ut medlemskort och årsmärken. Suppleant Hjälper till med diverse styrelsearbete. Regionsansvarig Som regionansvarig är du drivande för regionen. Arrangerar träffar, besök hos sponsorer mm, kontaktperson för medlemmarna i regionen. Kontaktperson för medlemmar regionalt, organiserar träffar/aktiviteter regionalt. Som regionansvarig förväntas du arrangera minst två (i förväg på forumet utannonserade) träffar per år. Revisor 2st Du kollar så stadgar följs och att ekonomin hanteras på ett korrekt sätt. Kontrollerar övergripande att styrelsen sköter sitt arbete enligt stadgar och gällande lagar. Kontrollerar bokföring och upprättar revisionsberättelse. Webbsamordnare Koordinera webbgruppens jobb med nyutveckling, underhåll av hemsida, forum och mail. Webbgruppsmedlemmar 3~4 st Inom webbgruppen fördelas ansvar för underhåll och nyutveckling av forum, mail administration och hemsidahantering. Välkommen till årsmötet! Hälsningar styrelsen

   Startat av: Janne248

  • 1,807
  • 1
  • för 6 månader, 3 veckor sedan

   Janne248

  • Inför period 2020/2021 Suppleant Hej alla medlemmar! Nu skall vi inte ge självberöm, men nuvarande styrelse, innehavare av klubbposter och regionsansvariga har gjort ett utmärkt arbete som vi alla vet, men tyvärr vill några återfå lite av sitt privatliv, vilket de har gjort sig förtjänta av. Våra suppleanter har beslutat att inte ställa upp för omval och/eller byta roll vilket gör att vi nu söker efter två nya som kan axla dessa roller. Känner du för att ta en större roll i SSC och ta denna roll, eller kan du föreslå någon? Tveka inte att svara i denna tråd eller skicka pm till Grovsnus eller SaraW. Beskrivning av rollen: Suppleant Delta på styrelsemöten samt hjälper till med diverse styrelsearbete.

   Startat av: SaraW

  • 1,133
  • 1
  • för 6 månader, 2 veckor sedan

   SaraW

  • Inför period 2020/2021 Webbgrupp Hej alla medlemmar i SSC! Nu skall vi inte ge självberöm, men nuvarande styrelse, innehavare av klubbposter och regionsansvariga har gjort ett utmärkt arbete som vi alla vet. Många av er vet sedan tidigare år att vi vill att webbgruppen skall bestå av 3-4 stycken medlemmar. Tyvärr har vi de senaste åren haft en eller flera vakanta poster. Inför 2020-2021 gör vi ett försök att hitta fler intresserade som kan utveckla och förbättra SSC webb och forum. Skulle DU känna för att vara en större del av SSC och ta denna roll, eller kan du föreslå någon du tycker skulle passa? Tveka inte att svar i denna tråd eller skicka dm till Grovsnus eller SaraW Beskrivning av rollen: Webbgruppsmedlemmar Inom webbgruppen fördelas ansvar för underhåll och nyutveckling av forum, mail, administration och hemsidehantering.

   Startat av: SaraW

  • 684
  • 1
  • för 7 månader sedan

   SaraW

  • Inför period 2020/2021 Regionsansvarig Öst Hej alla medlemmar i region Öst! Nu skall vi inte ge självberöm, men nuvarande styrelse, innehavare av klubbposter och regionsansvariga har gjort ett utmärkt arbete som vi alla vet, men tyvärr vill några återfå lite av sitt privatliv, vilket de har gjort sig förtjänta av. Regionsansvarig för Öst är redo att lämna över stafettpinnen till någon som känner drivet, vilket gör att vi nu söker efter en ny person som kan axla denna roll. Skulle DU känna för att vara en större del av SSC och ta denna roll, eller kan du föreslå någon i din region? Tveka inte att svara i denna tråd eller skicka pm till Grovsnus eller SaraW. Beskrivning av rollen: Regionsansvarig Som regionansvarig är du drivande för regionen. Arrangerar träffar, besök hos sponsorer mm, kontaktperson för medlemmarna i regionen. Kontaktperson för medlemmar regionalt, organiserar träffar/aktiviteter regionalt. Som regionansvarig förväntas du arrangera minst två (i förväg på forumet utannonserade) träffar per år.

   Startat av: SaraW

  • 499
  • 1
  • för 7 månader sedan

   SaraW

  • Inför period 2020/2021 Regionsansvarig Syd Hej alla medlemmar i region Syd! Nu skall vi inte ge självberöm, men nuvarande styrelse, innehavare av klubbposter och regionsansvariga har gjort ett utmärkt arbete som vi alla vet, men tyvärr vill några återfå lite av sitt privatliv, vilket de har gjort sig förtjänta av. Regionsansvarig för syd är redo att lämna över stafettpinnen till någon som känner drivet, vilket gör att vi nu söker efter en ny person som kan axla denna roll. Skulle DU känna för att vara en större del av SSC och ta denna roll, eller kan du föreslå någon i din region? Tveka inte att svara i denna tråd eller skicka pm till Grovsnus eller SaraW. Beskrivning av rollen: Regionsansvarig Som regionansvarig är du drivande för regionen. Arrangerar träffar, besök hos sponsorer mm, kontaktperson för medlemmarna i regionen. Kontaktperson för medlemmar regionalt, organiserar träffar/aktiviteter regionalt. Som regionansvarig förväntas du arrangera minst två (i förväg på forumet utannonserade) träffar per år.

   Startat av: SaraW

  • 406
  • 1
  • för 7 månader sedan

   SaraW

  • Storträff och Årsmöte 2020 Till alla medlemmar i SSC, I dessa dagar vanliga år brukar Styrelsen skicka ut inbjudan till årets Storträff med tillhörande årsmöte för alla medlemmar. Detta år är inte som ett vanligt år. Världen förändras och vi har alla fått nya direktiv och regler att förhålla oss till för att begränsa smittspridningen av covid-19. Styrelsen vet att läget är tufft för många just nu och trots andra länder börjar öppna upp, eller planera för att öppna upp, så är den närmaste framtiden oviss vad som skall gälla här i Sverige. Styrelsen kommer att följa de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten ger som innebär att man bland annat ska undvika att samla många personer på samma ställe, undvika resor och hålla avstånd till varandra. Med Storträff och Årsmöte är det precis det motsatta vi vill uppnå, att medlemmar från hela landet får samlas, utöva förarträning och umgås. I och med detta kan vi inte med gott samvete anordna en Storträff med tillhörande Årsmöte som tidigare år. Styrelsen diskuterar alternativ, men inser att vi inte kan genomföra Årsmötet under juni månad så som stadgorna föreskriver. Styrelsen hoppas på er förståelse. Innan vi fattar slutgiltigt beslut vill vi invänta nya prognoser från Folkhälsomyndigheten. Mer information om genomförandet av Storträff och Årsmöte kommer via mejl och på forumet senast sista juni. Eventuella frågor tas enklas via e-mail (styrelsen@subaruclub.se) eller här i tråden. Tack för er förståelse. Med vänliga hälsningar, Styrelsen

   Startat av: Janne248

  • 1,424
  • 2
  • för 8 månader sedan

   Janne248

  • Medlem 2020 Hösten är här! 1 oktober har passerats! Vad betyder det? Jo, medlemsavgiften för nästa år - 2020 - kan betalas! Pengarna tillhanda på klubbens konto mellan 1 oktober och 31 dec betyder att ni sparar 100kr för annat och klubben får vetskap om medlemsantal och ekonomi i tidigt skede för att enklare kunna planera aktiviteter! Nu är det snart dags för löning så ingen ursäkt! Betala in redan idag 400 kr för att säkra medlemskap under nästa år! Psst Nu är det ännu enklare att fortsätta vara medlem, ni har väl sett att man nu kan betala via Swish också! För detaljer se: http://www.subaruclub.se/medlemmar PS Detta gäller inte er som redan betala för 2020, tack för er tidiga inbetalning. DS

   Startat av: Janne248

  • 2,955
  • 1
  • för 1 år, 4 månader sedan

   Janne248

  • Inför period 2019/2020 Regionsansvarig Stockholm Hej alla medlemmar i region Stockholm! Nu skall jag inte ge självberöm, men nuvarande styrelse, innehavare av klubbposter och regionsansvariga har gjort ett utmärkt arbete som vi alla vet, men tyvärr vill några återfå lite av sitt privatliv, vilket dom har gjort sig förtjänta av. Regionsansvarige för Stockholm har beslutat att inte ställa upp för omval vilket gör att vi nu söker efter en ny som kan axla denna roll. Skulle DU känna för att vara en större del av SSC och ta denna roll, eller kan du föreslå någon i din region? Tveka inte att svar i denna tråd eller skicka pm till Grovsnus eller SaraW. Beskrivning av rollen: Regionsansvarig Som regionansvarig är du drivande för regionen. Arrangerar träffar, besök hos sponsorer mm, kontaktperson för medlemmarna i regionen. Kontaktperson för medlemmar regionalt, organiserar träffar/aktiviteter regionalt. Som regionansvarig förväntas du arrangera minst två (i förväg på forumet utannonserade) träffar per år.

   Startat av: SaraW

  • 2,312
  • 2
  • för 1 år, 8 månader sedan

   Grovsnus

  • Inför period 2019/2020 Kassör Hej alla medlemmar! Nu skall jag inte ge självberöm, men nuvarande styrelse, innehavare av klubbposter och regionsansvariga har gjort ett utmärkt arbete som vi alla vet, men tyvärr vill några återfå lite av sitt privatliv, vilket dom har gjort sig förtjänta av. Kassören har beslutat att inte ställa upp för omval vilket gör att vi nu söker efter en ny som kan axla denna roll. Skulle DU känna för att vara en större del av SSC och ta denna roll, eller kan du föreslå någon i klubben? Tveka inte att svar i denna tråd eller skicka pm till Grovsnus eller SaraW. Beskrivning av rollen: Kassör Ekonomi löpande in- och utbetalningar. Ansvarsbeskrivning Hanterar medlemsinbetalningar och sponsorbidrag. Sköter fakturor och utbetalningar som görs via klubbkontot. (Även ordföranden har möjlighet att sköta kontot.) Föra adekvat kassabok med verifikat av samtliga in och utbetalningar. Upprättar balans och resultaträkning inför årsmöte. Ansvarar för klubbens deklaration i samråd med ordföranden. Vara tillgänglig i mån av tid för att svara på frågor från medlemmarna.

   Startat av: SaraW

  • 1,030
  • 2
  • för 1 år, 8 månader sedan

   Grovsnus

  • Inför period 2019/2020 Eventansvarig Hej alla medlemmar! Nu skall jag inte ge självberöm, men nuvarande styrelse, innehavare av klubbposter och regionsansvariga har gjort ett utmärkt arbete som vi alla vet, men tyvärr vill några återfå lite av sitt privatliv, vilket dom har gjort sig förtjänta av. Eventansvarig har varit vaknat under året som gått och vi söker fortfarande någon som kan axla denna roll. Skulle DU känna för att vara en större del av SSC och ta denna roll, eller kan du föreslå någon i klubben? Tveka inte att svar i denna tråd eller skicka pm till Grovsnus eller SaraW. Eventansvarig Ansvarsområden Delta på möten, regionträffar som styrelsemöten. Hjälpa till i övriga styrelsearbetet där det behövs Ansvarsbeskrivning Arbete Där det behövs för tillfället. Forum Att via våra samt andra lämpliga forum där bilintresserat folk befinner sig göra reklam för Swedish Subaru Club

   Startat av: SaraW

  • 838
  • 2
  • för 1 år, 8 månader sedan

   Grovsnus

  • Inför period 2019/2020 Vice Ordförande Hej alla medlemmar! Nu skall jag inte ge självberöm, men nuvarande styrelse, innehavare av klubbposter och regionsansvariga har gjort ett utmärkt arbete som vi alla vet, men tyvärr vill några återfå lite av sitt privatliv, vilket dom har gjort sig förtjänta av. Vi söker nu en Vice Ordförande som kan axla denna roll. Skulle DU känna för att vara en större del av SSC och ta denna roll, eller kan du föreslå någon i klubben? Tveka inte att svar i denna tråd eller skicka pm till Grovsnus eller SaraW. Vice Ordförande Utlysa möten och upplysa medlemmar Inför årsmöten, olika aktiviteter och annan nödvändig kommunikation med medlemmarna så brukar det vara vice ordförandens uppgift att skriva ett mail som skickas till alla registrerade medlemmar via mass-mailingfunktionen i medlemsadmin. Administrativ medlemshanteringen för nya, gamla och utgående medlemskap (hjälpa medlemsansvarig). Hjälpa ordföranden där så behövs i dennes arbete Delta på möten, regionsträffar som styrelsemöten. Hjälpa till i övriga styrelsearbetet där det behövs.

   Startat av: SaraW

  • 1,040
  • 2
  • för 1 år, 8 månader sedan

   Grovsnus

  • Inför period 2019/2020 Regionsansvarig Syd Hej alla medlemmar i region Syd! Nu skall jag inte ge självberöm, men nuvarande styrelse, innehavare av klubbposter och regionsansvariga har gjort ett utmärkt arbete som vi alla vet, men tyvärr vill några återfå lite av sitt privatliv, vilket dom har gjort sig förtjänta av. Regionsansvarige för Syd har beslutat att inte ställa upp för omval vilket gör att vi nu söker efter en ny som kan axla denna roll. Skulle DU känna för att vara en större del av SSC och ta denna roll, eller kan du föreslå någon i din region? Tveka inte att svar i denna tråd eller skicka pm till Grovsnus eller SaraW. Beskrivning av rollen: Regionsansvarig Som regionansvarig är du drivande för regionen. Arrangerar träffar, besök hos sponsorer mm, kontaktperson för medlemmarna i regionen. Kontaktperson för medlemmar regionalt, organiserar träffar/aktiviteter regionalt. Som regionansvarig förväntas du arrangera minst två (i förväg på forumet utannonserade) träffar per år.

   Startat av: SaraW

  • 768
  • 1
  • för 1 år, 9 månader sedan

   SaraW

  • Årsmöte 20190615 Malmby Fairground, Strängnäs Nu börjar det närma sig årsmöte, detta kommer att ske den 15 juni på Malmby Fairground, Strängnäs i samband med storträffen 2019! Nu skall jag inte ge självberöm, men nuvarande styrelse, innehavare av klubbposter och regionsansvariga har gjort ett utmärkt arbete som vi alla vet, men tyvärr vill några återfå lite av sitt privatliv, vilket dom har gjort sig förtjänta av. Därför kan det behövs förslag på nya personer för nästa mandatperiod: Obs! Det finns inte någon lista på de poster som är aktuella men anmäl ert intresse till valberedningen. Valberedningen är i full gång med att prata med alla som innehar en post. Se även separata forumtrådar som kommer postas av valberedningen. Frågan är bara, finns det nytt folk som är intresserade av en plats i styrelsen eller annan post i klubben? Intresserad anmäler sig via PM (på forumet) till Grovsnus eller SaraW som är sammankallade i valberedningen. Till årsmötet så tas även motioner till styrelsen emot, skriv dessa i tråden, eller tidigare tråd om motioner eller skicka dem till styrelsen@subaruclub.se. Var nu snälla och lägg växellådsproblemen, spruckna bromsskivor, felsökning av oljeförbrukning, val av kolfiberhuv åt sidan och TÄNK TILL, vill NI vara med och bestämma riktningen på klubbens väg! Följande punkter kommer att avhandlas på årsmötet: 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning. 3. Justering av röstlängd/medlemslista. 4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare. 5. Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll. 6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning. 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar. 8. Genomgång och röstning av inkomna motioner och/eller styrelsen förslag till förändringar. 9. Fastställande av medlemsavgift för nästa år. 10. Presentation av valberedningens förslag till styrelsesammansättning för kommande verksamhetsår 2018-2019 Val av styrelseledamöter Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Eventansvarig: Medlemsansvarig: Webbsamordnare: Suppleanter: Val av regionansvariga Norrland: Värmland/Dalarna: Stockholm: Öst: Göteborg: Syd: Val av revisorer: Revisor 1: Revisor 2: Val av klubbposter: Webbgruppsmedlemmar (3~4 st): Valberedningens förslag läses upp. Öppen votering. 11. Utse Valberedningskommité för nästa år (1 st sammankallande och 1 suppleant) 12. Övriga frågor, därav allmän information om vad styrelsen jobbar med närmast. Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt är ej giltig. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst. Vad innebär olika roller? Ordförande Klubbens officiella ansikte utåt, drivande tjôtröv, kontaktperson med Subaru Nordic, mm mm mm... Är ofta klubbens mest drivande medlem och kallar till möten, håller möten, stöttar styrelsemedlemmar i deras arbete. Lyssnar till övriga medlemmars intressen och utvecklar klubben. Kontaktperson för Subaru Nordic mfl, organiserar ibland aktiviteter på riksnivå. Ansvarar för det arbete som styrelsen utför. Vice Ordförande Utlysa möten och upplysa medlemmar Inför årsmöten, olika aktiviteter och annan nödvändig kommunikation med medlemmarna så brukar det vara vice ordförandens uppgift att skriva ett mail som skickas till alla registrerade medlemmar via mass-mailingfunktionen i medlemsadmin. Administrativ medlemshanteringen för nya, gamla och utgående medlemskap (hjälpa medlemsansvarig). Hjälpa ordföranden där så behövs i dennes arbete Delta på möten, regionsträffar som styrelsemöten. Hjälpa till i övriga styrelsearbetet där det behövs. Eventansvarig Ansvarsområden Delta på möten, regionträffar som styrelsemöten. Hjälpa till i övriga styrelsearbetet där det behövs Ansvarsbeskrivning Arbete Där det behövs för tillfället. Forum Att via våra, samt andra lämpliga forum där bilintresserat folk befinner sig göra reklam för Swedish Subaru Club Kassör Ansvarsområden Ekonomi löpande in och utbetalningar. Ansvarsbeskrivning Hanterar medlemsinbetalningar och sponsorbidrag. Sköter fakturor och utbetalningar som görs via klubbkontot. (Även ordföranden har möjlighet att sköta kontot.) Föra adekvat kassabok med verifikat av samtliga in och utbetalningar. Upprättar balans och resultaträkning inför årsmöte. Ansvarar för klubbens deklaration i samråd med ordföranden. Vara tillgänglig i mån av tid för att svara på frågor från medlemmarna. Medlemsansvarig Du prickar av medlemmar som ansökt om att bli medlemmar, kollar så de betalar medlemsavgiften, skickar ut medlemskort och årsmärken. Suppleant Hjälper till med diverse styrelsearbete. Regionsansvarig Som regionansvarig är du drivande för regionen. Arrangerar träffar, besök hos sponsorer mm, kontaktperson för medlemmarna i regionen. Kontaktperson för medlemmar regionalt, organiserar träffar/aktiviteter regionalt. Som regionansvarig förväntas du arrangera minst två (i förväg på forumet utannonserade) träffar per år. Revisor 2st Du kollar så stadgar följs och att ekonomin hanteras på ett korrekt sätt. Kontrollerar övergripande att styrelsen sköter sitt arbete enligt stadgar och gällande lagar. Kontrollerar bokföring och upprättar revisionsberättelse. Webbsamordnare Koordinera webbgruppens jobb med nyutveckling, underhåll av hemsida, forum och mail. Webbgruppsmedlemmar 3~4 st Inom webbgruppen fördelas ansvar för underhåll och nyutveckling av forum, mail administration och hemsidahantering. Välkommen till årsmötet! Hälsningar styrelsen

   Startat av: Janne248

  • 1,481
  • 2
  • för 1 år, 9 månader sedan

   Vince

  • Styrelsen, klubbposter & regionsansvariga verksamhetsåret 2018-2019 Verksamhetsår 2018-2019 (Förnamn efternamn forumalias medlemsnummer) Styrelse: Ordförande: Catrine Johanson "Surbarbro" #926 Vice Ordförande: Adam Bertlin "Luna_GF8" #1823 Kassör: Anders Botnen "roadtip85" #908 Eventansvarig: VAKANT Medlemsansvarig: Tobias Selin "kamikaze" #1059 & Jan-Erik Sjödin "Janne248" #248 Webbsamordnare: Jon Ingebrigtsen "Jommie" #1544 Suppleant: Sara Winsa "SaraW" #1722 Suppleant: Marcus Tjernström "Bubben" #1793 Regionsansvariga: Norrland: Ted Karlsson "TKarlsson" #1265 Värmland/Dalarna: Lars Linder "LegacyLarsa" #298 Stockholm: Johan Melin "Zlasher" #1589 Göteborg: Felix Kjellgren "Inzolino" #1520 Öst: Erik Nilsson "Igge" #1577 Syd: Christian Andersson "Andersson" #944 Klubbposter: Revisor: Jan Kvarnström "Kvarnis" #329 Revisor: Jahn Östberg "Masen" #1795 Webbgrupp Björn Johansson "BjorneJ" #1612 Vincent Berglund "Visseb", #1767 Valberedningskommitén Sara Winsa "Sara"" #1722 Mats Lagergren "Grovsnus" #1596

   Startat av: Janne248

  • 4,975
  • 1
  • för 2 år, 8 månader sedan

   Janne248

  • Inför period 2018/2019 2 st personer till Valberedningen Hej alla medlemmar SSC, Nu skall jag inte ge självberöm, men nuvarande styrelse, innehavare av klubbposter och regionsansvariga har gjort ett utmärkt arbete som vi alla vet, men tyvärr vill några återfå lite av sitt privatliv, vilket dom har gjort sig förtjänta av. Nu är det så att Larsa och jag har beslutat att inte ställa upp för omval som Valberedning vilket gör att vi nu söker efter två stycken nya som kan axla dessa rollerl. Skulle DU känna för att vara en större del av SSC och ta denna roll, eller kan du föreslå någon du tycker skulle passa? Tveka inte att svar i denna tråd eller skicka email till janne.sjodin@gmail.com eller legacylarsa@gmail.com Öppen votering sker på Årsmöte 20180602 Mittsverigebanan Härnösand 2 st personer till Valberedningen Som valberedning så intervjuar ni alla med en roll i klubben inför årsmötet, samt söker och annonserar efter nya personer om så behöves. Sedan i god tid före årsmötet så lämnar ni förslaget för nästa års roller till styrelsen för öppen votering på årsmötet. Dessa roller har begränsad tid när ni är aktiva; c:a en månad före årsmötet. Under resten av året behöver man inte göra någonting. Mvh, Valberedningen genom Janne

   Startat av: Janne248

  • 1,336
  • 1
  • för 2 år, 9 månader sedan

   Janne248

Visar 15 ämnen - 1 till 15 (av totalt 114)
 • Du måste vara inloggad för att skapa nya ämnen.