#291750
fluff
Deltagare

    Hur är det med “gäster”? Bara hänga med, betalar dem?

    Om de får köra min bil, då är det betalning som gäller?