#36355
TommyA
Deltagare

    LAST EDITED ON Feb-12-02 AT 05:40PM (GMT)
    Tjenare

    Du kan testa om den funkar genom att knacka försiktigt med en mejsel på sensorn, medans du låter nån sitta och glo på mätaren. Då ska lamporna stiga ända upp på rött.

    /T