#76487
meshwolf
Deltagare

    Jag sitter på en 10 Mbit och vansinnessurfar. Det är bra att ha den bandbredden när man surfar hem saker från Sunet, men risken är alldeles för stor att man blir nedsölad av en 256kbit router någonstans på vägen när man tankar saker från USA, så då går det iafl bara 30k/sec….

    /Pärra