Integritetspolicy och information om användning av cookies

Inledning

Denna integritetspolicy förklarar hur Swedish Subaru Club behandlar dina personuppgifter. Policyn vänder sig till dig som besöker vår hemsida ,har ett konto hos oss, eller på annat sätt kommunicerar med oss.

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför mån om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna policy noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns längst ner i policyn.

Vilka personuppgifter behandlas och för vilka ändamål?

Uppgifter som du lämnar till oss: Namn, användarnamn, e-postadress Bostadsaddress och bostadsort när du blir medlem Namn och kontaktuppgifter om du är företrädare för en företagskund Uppgifter som medlemmar publicerar på hemsidan, dels information om vad du som medlem har publicerat, dels eventuella personuppgifter i andra medlemmars inlägg.

Uppgifter som vi skapar eller som genereras när du använder våra tjänster:

ändar-id och lösenord, om du är medlem på forumet. Information om dina besök på vår webbplats, genom så kallade cookies. Information om din bredbandtjänst, såsom IP-adress, operativsystem, typ av webbläsare, anslutningshastighet och internetadministration Information om hur du använder hemsidan (besöksbeteende)

Uppgifter som vi inhämtar från externa källor:

Information om din e-post- eller ip-adress är spärrad på grund av tidigare spam-aktiviteter.

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

När du endast besöker vår hemsida: För att förbättra webbplatsen och för att ta fram anonymiserad statistik över hur webbplatsen används. För att förvalta och testa våra IT-system När du är medlem hos oss: För att förhindra spam och ge en bättre användarupplevelse på hemsidan. För att leverera och administrera ditt medlemskap (t.ex. identifiera dig som användare) samt för att administrera hemsidan.För att ge dig relevanta och personliga annonser utifrån hur du använder vår hemsida.För att förbättra våra tjänster (t.ex. genom att sammanställa statistik för analysbehov). När du är företrädare för en företagskund: För att administrera våra kundförhållanden samt att kunna kontakta dig som företrädare för vår företagskund. Laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig (ditt medlemskap) och när vi har ett legitimt intresse att behandla dem, t.ex. ett intresse att kunna kommunicera med dig samt att marknadsföra oss och utveckla våra tjänster. Behandlingen av dina personuppgifter är i vissa fall också nödvändig för att vi ska kunna fullgöra rättsliga skyldigheter som följer av lag. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Utlämnande av Dina personuppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till externa bolag som vi samarbetar med, bl a för att förhindra spam på vår hemsida. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter hos våra samarbetspartners och leverantörer. Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder.

Lagringsperiod

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med våra rutiner för gallring. T.ex. raderar vi alltid dina personuppgifter när ditt medlemskap upphör.