UID Inmatning


Skriv in det unika identifieringsnumret (UID) för bilen. Detta är ett unikt nummer som tilldelas varje bil och används för att hitta bilens nummer i databasen.

Tid Inmatning


Skriv in tiden i millisekunder. Exempel: För att ange 5 minuter, skriv in 300000 (eftersom 5 minuter = 300 000 millisekunder).