#46884
Perra
Deltagare

  Ja, det borde inte vara några problem att få den att ladda fullt från ca 3000 rpm. Du (Johan) behöver DEFINITIVT en 3-ports solenoid. Skillnaden är att 2-portaren bara kan välja om wawstegaten ska vara öppen eller stängd medans 3-portaren kan reglera detta (nästintill) steglöst.

  Mvh Perra

  >Laddar den så sent???? Min landar på inställt laddtryck vid straxt
  >runt 3k rpm (beroende på last, varvtal och växel)…något är inte
  >rätt…hur ser laddtryckszonerna ut?
  >Vad har du för värden på WG Base och rpm?
  >
  >/J

  Link-ed!