SSC Klubben Allmänna klubbnyheter Årsmöte 20220618 Sturup Raceway, Svedala

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #300483
  roadtip85
  Keymaster

  Årsmöte 20220618 Sturup Raceway, Svedala

  Nu börjar det närma sig årsmöte, detta kommer att ske den 18 juni på Sturup Raceway, Svedala i samband med storträffen 2022! Preliminär tiden är satt till kl 17:00-18:00 efter bankörningen är slut.

  Passa nu på, kom på denna träff och var med på årsmötet så ni kan vara med och bestämma riktningen för klubben inför nästa verksamhetsår!

  Läs mer om träffen på denna länk:
  https://subaruclub.se/forums/topic/anmalan-stortraff-2022-sturup-raceway/

  Nu skall jag inte ge självberöm, men nuvarande styrelse, innehavare av klubbposter och regionsansvariga har gjort ett utmärkt arbete som vi alla vet, men tyvärr vill några återfå lite av sitt privatliv, vilket dom har gjort sig förtjänta av.

  Därför kan det behövas förslag på nya personer för nästa mandatperiod:
  Obs! Det finns inte någon lista på de poster som är aktuella men anmäl ert intresse till valberedningen. Valberedningen är i full gång med att prata med alla som innehar en post. Se även separata forumtrådar som kommer postas av valberedningen. Gå in på forumet och läs dessa!

  Frågan är bara, finns det nytt folk som är intresserade av en plats i styrelsen eller annan post i klubben?
  Intresserad anmäler sig via PM (på forumet) till Grovsnus eller SaraW som är sammankallade i valberedningen.
  Till årsmötet så tas även motioner till styrelsen emot, skriv dessa i tråden, eller tidigare tråd om motioner eller skicka dem till styrelsen@subaruclub.se.
  Var nu snälla och lägg växellådsproblemen, spruckna bromsskivor, felsökning av oljeförbrukning, val av kolfiberhuv åt sidan och TÄNK TILL, vill NI vara med och bestämma riktningen på klubbens väg!

  Följande punkter kommer att avhandlas på årsmötet:
  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.
  3. Justering av röstlängd/medlemslista.
  4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare.
  5. Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll.
  6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning.
  7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar.
  8. Genomgång och röstning av inkomna motioner och/eller styrelsen förslag till förändringar.
  9. Fastställande av medlemsavgift för nästa år.
  10. Presentation av valberedningens förslag till styrelsesammansättning för kommande verksamhetsår 2022-2023

  Val av styrelseledamöter
  Ordförande:
  Vice ordförande:
  Kassör:
  Eventansvarig:
  Medlemsansvarig:
  Webbsamordnare:
  Suppleanter:

  Val av regionansvariga
  Norrland:
  Värmland/Dalarna:
  Stockholm:
  Öst:
  Göteborg:
  Syd:

  Val av revisorer:
  Revisor 1:
  Revisor 2:

  Val av klubbposter:
  Webbgruppsmedlemmar (3~4 st):

  Valberedningens förslag läses upp. Öppen votering.

  11. Utse Valberedningskommitté för nästa år (1 st sammankallande och 1 suppleant)
  12. Övriga frågor, därav allmän information om vad styrelsen jobbar med närmast.

  Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt är ej giltig. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst.

   

  Vad innebär olika roller?

  Ordförande
  Klubbens officiella ansikte utåt, drivande tjötröv, kontaktperson med Subaru Nordic, mm mm mm…
  Är ofta klubbens mest drivande medlem och kallar till möten, håller möten, stöttar styrelsemedlemmar i deras arbete.
  Lyssnar till övriga medlemmars intressen och utvecklar klubben. Kontaktperson för Subaru Nordic mfl, organiserar ibland aktiviteter på riksnivå. Ansvarar för det arbete som styrelsen utför.

  Vice Ordförande
  Utlysa möten och upplysa medlemmar
  Inför årsmöten, olika aktiviteter och annan nödvändig kommunikation med medlemmarna så brukar det vara vice ordförandens uppgift att skriva ett mail som skickas till alla registrerade medlemmar via mass-mailingfunktionen i medlemsadmin.
  Administrativ medlemshanteringen för nya, gamla och utgående medlemskap (hjälpa medlemsansvarig).
  Hjälpa ordföranden där så behövs i dennes arbete
  Delta på möten, regionsträffar som styrelsemöten.
  Hjälpa till i övriga styrelsearbetet där det behövs.

  Eventansvarig
  Ansvarsområden
  Delta på möten, regionträffar som styrelsemöten.
  Hjälpa till i övriga styrelsearbetet där det behövs
  Ansvarsbeskrivning
  Arbete
  Där det behövs för tillfället.
  Forum
  Att via våra, samt andra lämpliga forum där bilintresserat folk befinner sig göra reklam för Swedish Subaru Club

  Kassör
  Ansvarsområden
  Ekonomi löpande in och utbetalningar.
  Ansvarsbeskrivning
  Hanterar medlemsinbetalningar och sponsorbidrag.
  Sköter fakturor och utbetalningar som görs via klubbkontot. (Även ordföranden har möjlighet att sköta kontot.)
  Föra adekvat kassabok med verifikat av samtliga in och utbetalningar.
  Upprättar balans och resultaträkning inför årsmöte.
  Ansvarar för klubbens deklaration i samråd med ordföranden.
  Vara tillgänglig i mån av tid för att svara på frågor från medlemmarna.

  Medlemsansvarig
  Du prickar av medlemmar som ansökt om att bli medlemmar, kollar så de betalar medlemsavgiften, skickar ut medlemskort och årsmärken.

  Suppleant
  Hjälper till med diverse styrelsearbete.

  Regionsansvarig
  Som regionansvarig är du drivande för regionen. Arrangerar träffar, besök hos sponsorer mm, kontaktperson för medlemmarna i regionen. Kontaktperson för medlemmar regionalt, organiserar träffar/aktiviteter regionalt.
  Som regionansvarig förväntas du arrangera minst två (i förväg på forumet utannonserade) träffar per år.

  Revisor 2st
  Du kollar så stadgar följs och att ekonomin hanteras på ett korrekt sätt.
  Kontrollerar övergripande att styrelsen sköter sitt arbete
  enligt stadgar och gällande lagar. Kontrollerar bokföring och upprättar revisionsberättelse.

  Webbsamordnare
  Koordinera webbgruppens jobb med nyutveckling, underhåll av hemsida, forum och mail.

  Webbgruppsmedlemmar 3~4 st
  Inom webbgruppen fördelas ansvar för underhåll och nyutveckling av forum, mail administration och hemsidahantering.

  Välkommen till årsmötet!
  Hälsningar styrelsen

  • Detta ämne redigerades för 6 månader, 3 veckor sedan av roadtip85.
  • Detta ämne redigerades för 6 månader, 3 veckor sedan av roadtip85.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
 • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.